تزریق جریان  تست پلاریته هایپات باطری شارژر ترانسفورماتور
دامی لود دشارژ باطری  دستگاه تست پلاريته ترانس جريان با توجه به تجربه ي چندين ساله در زمينه ي تست ، دستگاهي ساخته ايم تا مشکلات روشهاي قديمي را نداشته باشد و تست را در زمان کوتاهتر و با دقت بسيار بالاتر انجام دهد.